دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

  •  وب سایت: https://yi.iau.ir/fa
  •  آدرس: تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری. دسترسی: ایستگاه مترو شاهد (خط ۱)
  •   تلفن: ۰۲۱۵۵۲۲۹۲۰۰

بازدید مجازی از

EN