تور مجازی مراکز آموزشی فرهنگی و مدارس

  • امکان مشاهده محیط مجموعه و برنامه های آموزشی و تفریحی به صورت یکپارچه و ادغام شده در بستر یک تور مجازی
  • امکان گنجاندن تمام عکس ها و فیلم ها و متون مربوط به مجموعه در تور مجازی
EN