تور مجازی املاک

  • نرخ اجاره ویلای اجاره ای را تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد
  • بازدید مجازی میزان معامله ملک را تا ۵۱ درصد افزایش می‌دهد
  • مشاوران املاک را بسیار حرفه‌ای تر و بروزتر نشان می‌دهد
  • کاربران تا ۳ برابر بیشتر برای آگهی های دارای بازدید مجازی وقت صرف می‌کنند
  • تا ۹۰ درصد تماس های یک آگهی ملکی را افزایش می‌دهد
  • میزان بازدید آگهی های ملک را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد

بازدید مجازی

EN