شرکت ابنیه سازان مقاوم قربانی

  •  وب سایت: https://ghorbaniholding.com
  •   آدرس: میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به اتوبان همت، نبش خیابان غروی، پارک اداری رونیکا پالاس، طبقه ۱
  •   تلفن: ۰۲۱۴۴۴۰۰۰۰۰(داخلی ۲)

بازدید مجازی از

EN